Lite historia om Rundqvists Boktryckeri


Här började det

Tryckeriverksamheten startades 1908 av Carl Rundqvist, född 1875. Han var egentligen inriktad på bokbinderiyrket och arbetade inom detta skrå från 1895 till tryckeristarten 1908. 

Strax före bildandet av Rundqvists Boktryckeri var han en kort tid i kompanjonskap med Dahlgren & Rundqvists tryckeri på Husargatan 3. Sina första tryck utförde han på en liten handdigel i hemmet.

Denna står fortfarande kvar på Rundqvists Boktryckeri. Carls ende son, Agne Rundqvist, född 1901 startade sin yrkesbana efter genomgången realexamen 1919 och med sätteriutbildning vid skolan för bokindustri, slöjdföreningens skola i Göteborg mellan 1920-23. 

1925 reste Agne till Leipzig och studerade som voläntär på Thalacker & Schöffer Buchdrucherei. Här studerade han även skriftkonst. När Agne kom hem från Tyskland ville han studera vidare. Men pappa Carl sa att om han gjorde detta skulle han bli överkvalificerad och inte få någon anställning på boktryckeriet. Agne följde sin fars råd och avstod vidare studier och började då på Rundqvists Boktryckeri, år 1928.


Fyra generationer


Tryckeriet var framgångsrikt med 20-talet anställda på de tre våningarna på Lilla Torget 4. Med papper, blyformar och i övrigt tung produktion blev det trångt. Agne sökte då en ny plats för tryckeriet och fann då, 1956 en perfekt lokal för verksamheten. Nya adressen blev Trycksgatan, sedan Nellickevägen 10 och numera Lisebergsgatan 10. I en gammal tegelbyggnad vid Mölndalsån, fanns Rundqvist Boktryckeri AB ända tills februari 2022.


Agnes två söner Lars, född 1931 och Peter, född 1944, arbetade båda i boktryckeriet. Lars kom med i verksamheten under 1950-talet. Tre generationer Rundqvist arbetade då samtidigt och med Agne som verkställande direktör. Under de kommande årtiondena gick utvecklingen inom tryckeribranschen snabbt, och i samband med denna utveckling lämnade Lars företaget 1983. Han övertog Nordiska Tryckeriet för att helt ägna sig åt blytekniken. Lars var denna teknik trogen ända till sin alltför tidiga bortgång 1987. Agnes andra son Peter fick under 1980- talet förmånen att utveckla den nya offsettekniken i företaget. Peter började sin bana på Rundqvists Boktryckeri efter fullgjord militärtjänst, studentexamen, universitetsstudier och grafiska studier på Konstindustriskolan HGK. Han gjorde även praktik i tryckeriteknik på Sollentuna Offset, i Tyskland hos Heidelberger Druchmaschinen.


Agne Rundqvist blev med tiden en närmast legendarisk boktryckare i Göteborg. Han hade ett stor kulturellt umgänge och älskade böcker, konst och inte minst vackert papper. Vilket resulterade i en rad exklusiva bokverk – Rundqvist-böcker blev ett begrepp. En av dessa böcker är Antologia Gothoburgensis utgiven 1953. Boken är ett praktverk i skinn och i numrerad upplaga, som i ord och bilder skildrar Göteborg genom tiderna.


Vid millennieskiftet var det dags för fjärde generationen Rundqvist att ta över tryckeriet. Mikael Rundqvist, född 1969 och fjärde generationen, intresserade sig för tryckeriet och driften efter sina tekniska studier. Han började med att utveckla datatekniken inom företaget och är fortfarande kvar som ägare och fortsätter att utveckla företaget.

Tillbaks till landet


Mikael har de senaste åren satsat på att "knyta ihop säcken" och ta tillvara på den historia som finns i företaget. 2012 startades den ekonomiska föreningen och sociala företaget Rundqvist & Co. Tanken med företaget var att skapa ett intresse för det gamla hantverket boktryck och samtidigt hjälpa människor att må bättre. Genom kreativt arbete och grafiska tekniker är det många människor som hittat nya vägar i livet genom arbetsträningen på Rundqvist & Co. Huset på Nellickevägen har gjort många människor glada och nästan alla som varit därinne berättar om den speciella känslan. Sedan 1956 har företaget varit verksamt i huset. När Mikaels farfar Agne valde att flytta till Nellickevägen blev han retad för att han ville flytta från Lilla torget och ut på landet. På den tiden ansågs inte Lisebergsområdet vara en så central del av Göteborg som det är i dag. I dag utvecklas området kring Liseberg och efter ett långt arbete med planen kring området beslutade sig Mikael för att det var dags för en flytt till landet igen. Den här gången är det på landet på riktigt, närmare bestämt Onsala.

Fortsättning följer…